Álatános szerződési feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a CO-MAS-SPED Bt. (székhelye: 7150 Bonyhád, Liget u. 25. cégjegyzékszám: 14-09-309271, adószám: 26471215-2-17; továbbiakban Szolgáltató) és a CO-MAS-SPED Bt. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban Ügyfél vagy Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen Felek.)A szerződés alanyai


1. Szolgáltató:

 • A CO-MAS-SPED BT. (továbbiakban CO-MAS-SPED BT.) üzemeltetője Fülöp Péter (továbbiakban:Fülöp Péter)
 • Székhely és levelezési cím: 7150 Bonyhád, Liget u. 25.
 • Cégjegyzékszám: 14-09-309271
 • Adószám: 26471215-2-17
 • ABI ügyszám: 3074/N/2009
 • Bank: OTP Bank
 • Bankszámlaszám: 11746036-29900318-00000000
 • Internet: www.icaseleather.hu
 • E-mail: info@icaseleather.hu

2. Vásárló (továbbiakban Vásárló):

 • A Webáruházban csak érvényes regisztrációval rendelkező felhasználók vásárolhatnak.
Szerződés tárgya és annak jellemzői


A szerződés tárgya a Webáruházban feltüntetett és megvásárolható termékek köre. A Webáruházban megvásárolható termékek jellemzői az adott terméknél feltüntetésre kerülnek. A Webáruházban megvásárolható termékeknél azok bruttó, azaz a mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adó-val (ÁFA-val) emelt árai vannak feltüntetve. A termékek akciós Webshop bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek. A CO-MAS-SPED BT. az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
Regisztráció


A Webáruházban történő vásárláshoz regisztrációra, vagy a kosárban kitöltendő személyes adatokra van szükség. A regisztráció a főoldalon található „Regisztráció” menüpont alatt lehetséges, az ott található adatlap kitöltésével. A regisztráció során egy felhasználónevet és egy ahhoz tartozó jelszót kell megadni, melyek használatával a későbbiekben be lehet lépni a Webáruházba. Mindezeken kívül a Vásárló szállítási és számlázási adataira, valamint egy valós e-mail cím megadására van szükség. A regisztráció során megadott adatokat a Vásárló – a Webáruházba történt belépést követően – a „Profilom” menüpontban bármikor módosíthatja.


A CO-MAS-SPED BT. nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért. A Vásárló a Webáruházba történő regisztrációjával aCO-MAS-SPED BT. webáruház Általános szerződési feltételeit elfogadja. A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az info@icaseleather.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a CO-MAS-SPED BT. bármikor törli.
A szerződés létrejötte


1. Általános tudnivalók

 • A regisztrációt követően a Webáruházban történő vásárlás a Webáruházba belépve, elektronikus úton, telefonon és személyes megrendelés/átvétel útján lehetséges.
 • A Webáruházban leadott megrendelés nem minősül még szerződésnek. A megrendelés a szerződés létrejöttéig szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve lemondható. A Vásárló az általa leadott megrendelés módosítását és/vagy lemondását az info@icaseleather.hu e-mail címre küldött levélben vagy a 06-30-944-3767 telefonszámon kérheti.
 • A Vásárló a megrendelés megtörténtéről automatikusan értesítést kap a Webáruháztól, azonban ez még nem jelenti a CO-MAS-SPED BT. részéről a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét.
 • A CO-MAS-SPED BT. – mint ajánlattevő – ajánlati kötöttségének ideje megegyezik jelen"Szállítás" gomb alatt meghatározott, CO-MAS-SPED BT. által vállalt maximális szállítási határidővel.


2. A szerződés létrejötte személyes átvétel esetén:

 • Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés teljesíthető, úgy a CO-MAS-SPED BT. a  Vásárlót e-mailben értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) személyesen átvehető(k)-e.
 • Személyes átvétel esetén a CO-MAS-SPED BT. és a Vásárló között létrejött szerződés nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A szerződés a termék személyesen történő megvásárlásával és átvételével egyidejűleg jön létre és teljesül.


3. A szerződés létrejötte nem személyes átvétel esetén:


 • Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés teljesíthető, úgy a CO-MAS-SPED BT. a Vásárlót e-mailben értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) kiszállításra került(ek)-e.
 • Nem személyes átvétel esetén a CO-MAS-SPED BT. és a Vásárló között létrejött szerződés távollévők között megkötött szerződésnek minősül, így a szerződés a CO-MAS-SPED BT. által a IV.3)a) pontban meghatározott visszaigazoló e-mail–lel jön létre.
 • Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az IV.1)d) pont szerinti ajánlati kötöttségi időn belül nem jön létre, úgy a CO-MAS-SPED BT. ajánlati kötöttsége, valamint a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A CO-MAS-SPED BT. ezt követően a megrendelést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.4. A szerződés teljesülése:


 • A szerződés létrejöttének és/vagy teljesítésének határideje – az átvétel lehetőségéről, vagy a postázás megtörténtéről szóló e-mail elküldésétől számított – 15 munkanap. Azaz a Vásárlónak ennyi munkanap áll rendelkezésére arra, hogy a megrendelt terméke(ke)t a megrendelésben szereplő helyszínen átvegye.
 • Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az előzőekben meghatározott határidőn belül nem jön létre és/vagy nem teljesül, a CO-MAS-SPED BT. a megrendelést, vagy a szerződést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.
Szállítási és fizetési feltételek, egyéb járulékos költségek1. Házhozszállítás utánvéttel


A Webáruházban megrendelt termékek házhozszállítását a GLS Hungary (General Logostics Systems) végzi. A GLS által kiszállított csomagok tömege nem haladhatja meg a 40 kg-ot és a 3 méteres körméretet (körméret=2x magasság + 2x szélesség + 2x hosszúság). Amennyiben a megrendelés értéke nem haladja meg azt az értéket, ahol a házhozszállítás már ingyenes és a megrendelt termékeket több mint 1 csomagban kell kiszállítani, mert a biztonságos szállításhoz a megrendelt termékek összsúlya ezt indokolja és/vagy a csomagoláshoz szükséges doboz mérete meghaladja a maximális körméretet, akkor a Trend Store ügyfélszolgálata erről a Vásárlót az info@icaseleather.hu e-mail címről küldött e-mailben hivatalosan tájékoztatja, és a Vásárlónak lehetősége van a tájékoztatás alapján a megrendelését visszavonni.


A termékek szállítási határideje 2-7 munkanapot vesz igénybe. Amennyiben a kiszállítás ezen határidőn belül nem tud megvalósulni, a CO-MAS-SPED BT. ügyfélszolgálata tájékoztatja a Vásárlót és egyeztetnek a megrendelés teljesítésének további menetéről.


Házhozszállítás esetén a termékeket a Trend Store munkatársa csomagolja be, mely szolgáltatásért külön díj nem kerül felszámításra.


A Webáruházban megrendelt termékek vételárát, valamint a házhozszállítás díját a vásárló a GLS futárának fizeti ki. Valamennyi csomag esetében mellékelten megtalálható a termékek vételárát tételesen tartalmazó áfa-s számla.2. Személyes átvétel és fizetés a CO-MAS-SPED BT. székhelyén:


A megrendelt termékeket a CO-MAS-SPED BT. székhelyén (7150 Bonyhád, Liget u. 25.) személyesen is át lehet venni külön szállítási díj és egyéb járulékos költségek nélkül. Személyes átvétel esetén a Webáruházban megrendelt termékek vételára a CO-MAS-SPED BT. székhelyén kerül kifizetésre. 


A személyes átvétel csak azután teljesülhet, hogyha:

 • a CO-MAS-SPED BT. ügyfélszolgálata a Vásárlót az átvétel lehetőségéről tájékoztatta, és
 • az átvételt és fizetést megelőzően a helyszínen a Vásárló a Webáruházban kapott megrendelési azonosítóra hivatkozott.


Személyes átvétel esetén készpénzes fizetési mód áll rendelkezésre.
A szerződéstől való elállás


Az Ügyfélnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs, a megrendeléskor kifizetett, de nem átvett (lemondott) termék árát a Felhasználó számára legfeljebb 30 napon belül jóváírjuk. A lemondást az order@icaseleather.hu e-mail címen jelezheti.Amennyiben az Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételi elismervénnyel, szállítólevéllel igazolt átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül megteheti. Az elállásra nyitvaálló 8 munkanap a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napját követő napon kezdődik, ha azonban eddig az időpontig a Felhasználó nem kapta meg a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5). kormányrendelet 3. § szerinti írásbeli megerősítést, az elállási jog ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolható. Az elállási jog írásban is gyakorolható. Ebben az esetben a meghatározott 8 munkanapon belül a vásárlónak egy erről szóló nyilatkozatot kell küldenie az order@icaseleather.hu e-mail címre.  A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi szabályozást a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.


A terméket az Ügyfélnek eredeti, sértetlen állapotban számlával vagy annak másolatával együtt, saját költségén kell visszajutattnia a Szolgáltató levelezési címére (CO-MAS-SPED Bt., 7150 Bonyhád, Liget u. 25.). Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége. Abban az esetben, ha a terméket az Ügyfél használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék teljes áron történő visszavásárlását. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Amennyiben a termék gyári hibás, vagy szállításkor megsérült, a vásárló kifogásával az order@icaseleather.hu e-mail címen keresztül élhet.


Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a CO-MAS-SPED Bt. kötelezettségeket vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul jóváírja a vásárló részére.
Adatvédelem és hírlevél


A Webáruházban történő vásárláshoz és a megrendelt termékek kiszállításához és/vagy átadásához, valamint a vásárlásról kiállított áfa-s számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a vásárlást megelőzően a Webáruház felhasználójaként regisztráljon, vagy adatait a kosár menüpont alatt megadja, és a regisztráció során a hivatkozott tevékenységekhez szükséges adatokat megadja.


A regisztráció során a Vásárló által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat a CO-MAS-SPED BT. bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, mely adatok átadásához a Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul.


A CO-MAS-SPED BT. kijelenti, hogy a regisztráció során kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat kéri el. A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az info@icaseleather.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján bármikor töröljük.


A CO-MAS-SPED BT. kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen (spam) levelet nem küld. Regisztrált ügyfelei kizárólag a regisztrációhoz és a rendeléshez feltétlenül szükséges leveleket kapnak. A CO-MAS-SPED BT. nem rendszeres időközönként hírlevelet küld az aktuális akciókról és egyéb, a CO-MAS-SPED BT.-vel kapcsolatos információkról melyet csak az arra feliratkozott felhasználók kapják, akiknek bármikor lehetősége van a hírlevelet lemondani.
Szavatosság és jótállás


A CO-MAS-SPED BT. az általa forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározott mértékű szavatosságot vállal, vagy vállalnak a CO-MAS-SPED BT. beszállítói. A szavatosság időtartama 6 (hat) hónap és a szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. A CO-MAS-SPED BT. az általa a Webáruházban forgalmazott termékekre jótállást nem vállal.


A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége. A Szolgáltató az így visszaküldött csomagokat minden esetben visszaküldi a feladónak. A jogosnak minősült jótállási, szavatossági igény esetén a szállítás igazolt költségeit a Szolgáltató a Felhasználó részére megtéríti.